«Бұл капиталды қажет қылатын, маңызды жұмыс. Біз оны, газға тәуелділіктен кету үшін,   істеуімізкерек.  Қазақстан — мұнай мен газ өндіруші ел. Біз елімізді газдандыруға міндеттіміз», — деді  Н. Назарбаев.

«M-KAT Gas» жеке қуаты 30 кВт-тан 350 кВт –қа дейінгі төмендегі газдармен жұмыс істейтін газ поршенді электр станцияларын ұсынады:

• магистралды газбен
• жол үсті мұнай газымен
• шахта метанымен

Газ поршенді электр станциялары өз-өзімен паралелл, және де бар желімен паралелл істеуі мүмкін
Электр станциясының жалпы қуатын алу үшін әртүрлі қуатты агрегаттардың параллел жұмыстары
ұйымдастырылуы мүмкін.

Газ поршенді электр станциясының артықшылықтары:
• өнімділігі
• әкелім аналогынан бағасы едеуір төмендігі
• автономдығы, сенімділігі және дала жағдайында жөндеуге жарамдылығы
• құрамалау және пайдалануға беру уақытының аздығы
• құрамдас және шығын материалдарының Қазақстан Республикасы аумағында барлығы

Газ поршенді электр станцияларын қолдану келесі мәселелерді шешуде оңтайлы вариант болып
табылады:

• жол үсті мұнай газын(ЖҮГ) және шахта метанын кәдеге жарату
• тікелей сіздің кәсіпорынның аумағында электр қуаты өндірісі алауында жол үсті мұнай газын (ЖҮГ)
жағу арқылы экология мәселесі шешіледі.
• өндіріс объектілерін электр қуатымен қамтамасыз ету

Газ поршенді электр станциялар, оларды жол үсті газды кәдеге жаратуға мүмкіндік беретіндіктен,
әдеттегідей, ол жол үсті газы, ауаны ластай және оттегіне өртей отырып, алауда жанады,   өте сирек
мүмкіндіктерге ие.

«M-KAT» іске қосу мен жөндеу жұмыстары орындау, қызметкерлерді оқыту, жабдықтарды сервистік күту қызметтерін ұсына отырып, газ поршенді электр станцияны жеткізуден объектіні тапсыруға дейінгі жұмыстарды жүргізеді.
Атқару варианттары:
• жылытылған блок - контейнерде
• рамада

Газ поршенді электр станциясының жалпы параметрлері:

• айнымалы үш фазалы ток
• кесімді кернеу: 400 В
• кесімді жиілік: 50 Гц
• кесімді қуат коэффициенті: 1
•  газ қысымы: 1-5 кг/см²

Газ поршенді электр станциясының модельді қатарының техникалық сипаттамалары:

Модельді қатар
Кесімді қуат (ұзақ),
кВт/кВА
Бір сағаттық ең жоғарғы
қуат
Кесімді ток, А
АГП-30
АГП-60
АГП-100
АГП-150
АГП-200
АГП-250
АГП-315
АГП-350
30/37,5
60/75
100/125
150/185,5
200/250
250/312,5
315/394
350/437,5
33/41,25
66/82,5
110/137,5
166/206,25
220/275
275/343,75
346/433
385/481,25
54
108
180
270
360
450
570
630

ҚЫЗМЕТТЕР:

ҚҰРЫЛЫМ ЖҰМЫСТАРЫ
ҚҰРАМАЛАУ ЖҰМЫСТАРЫ
ЖОБАЛЫҚ–СМЕТАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАНЫ ЖАСАУ
ҚҰЖАТТАРДЫ ЖИНАУ